Samsun İşitme

Samsun İşitme

ERA Samsun İşitme

Samsun ERA işitme, Samsun ve çevresinde 15 yılı aşkın bir süredir işitme sorunu yaşayan bireylere işitme cihazı sunmaktadır. Samsun işitme merkezi olarak, işitme cihazı temini ile birlikte cihazların tamir ve bakımını da yapmaktayız.

Neden işitme cihazına ihtiyaç duyarız? İşitme cihazlarının kullanılmasının temel nedeni günümüzde farklı sebeplerden dolayı işitme kayıplarının artarak devam etmesidir. İki temel duyu organımız sosyal etkileşimde önemlidir. Biri görme duyumuz diğeri ise işitme duyumuzdur. Görmeden de diğer insanlarla iletişim kurabiliriz ancak işitme duyumuzu kullanamadığımızda sosyal etkileşimimiz ortadan kalkmaktadır.

Birlikte olduğumuz insanlarla iletişim kurabilmemiz, hayatın akışını hissedebilmemiz ve çevremizde olup bitenleri algılayabilmemiz için sesleri anlamlı bir bütün halinde tanımlayabilmemiz gerekir. Ses akışı kesildiğinde yaşamla ve diğer insanlarla olan bağımız büyük oranda kopmaktadır.

İşitme Kaybı Nedir?

İşitme Kaybı Nedir?

İşitme kaybı, çevremizde varolan seslerin işitilmemesi ve işitme yeteneğimizin azalması olarak ifade edilir. Sesler kulağımıza ulaşır fakat farklı sebeplerden dolayı bu sesler beynimize anlamlı bütünler halinde ulaştırılamaz veya çok az ulaşır.

Yüksek sese uzun süre maruz kalmak veya aşırı gürültülü bir ortamda uzun süre bulunmak yüksek basıncın etkisi ile sesleri beyne ileten sinir hücrelerinin hasar görmesine ve ses iletiminin akmasına neden olur.

İşitme kaybı doğuştan olabileceği gibi

Geçirilen ağır hastalıklar,
Kaza ve yaralanmalar,
Kullanılan ağır ilaçlar,
Kulak enfeksiyonları veya
Yaşa bağlı fonksiyon kayıpları

nedeni ile de ortaya çıkabilir. İşitme kayıpları geçici olabileceği gibi kalıcı da olabilir. Kalıcı işitme kayıpları genel olarak düşük, orta ve ileri seviye işitme kayıpları olarak tanımlanırlar. ERA Samsun işitme merkezi olarak yaşanan ses kaybına göre işitme cihazı temin ederek işitme sorunlarının ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktayız. İşitme cihazları odyometri test sonuçlarına uygun olarak kullanıma sunulmaktadır.

Bilgi Almak İçin Hemen İletişime Geçin

İşitme Kaybı Nasıl Belirlenir?

İşitme Kaybı Nasıl Belirlenir?

Daha önce işitme kaybı yaşamamış yetişkinler ses kaybı yaşadıklarında kıyaslama imkanları olduğu için işitme sorununu hemen fark edebilirler ancak doğuştan işitme sorunu yaşayan çocuklar için aynı durum maalesef mümkün değildir. Doğuştan işitme kaybı yaşayan çocuklar, işitme kaybının farkında olmadıkları için eğitim öğretiminde başarılı olamamaktadır.

Bu tür sorunların yaşanmaması için nelere dikkat etmek gerekir?

Çocuğun söylenenlerin sık sık tekrar edilmesini istemesi,
Çocuğun söylenenleri anlamaması,
Sizin yüksek sesle konuşmanızı istemesi,

Müzik dinlerken veya TV izlerken sesi normalden fazla açması,
Kalabalık ortamlara girdiğinde sesleri algılamada sorun yaşaması,
İkili ilişkilerde sohbeti takip edemeyip iletişim kopuklukları yaşaması,
Öğretmenin söylediklerini anlamadığı için derslere ilgisiz davranması,

Çocuğun doğuştan işitme kaybı yaşadığının bir göstergesi olabilir. Bu ve benzeri durumlarda ERA Samsun işitme merkezi olarak, çocuğun vakit kaybedilmeden Kulak burun boğaz (KBB) uzmanına veya Odyoloji uzmanına götürülerek muayene edilmesini öneriyoruz.

İşitme kayıpları farklı tedavi yolları ile tedavi edilebilir. İşitme kaybının temel nedeni dış kulak ve orta kulak hastalıkları ise ilaçla tedavi edilebilir. Ancak işitme kaybı tedavi edilemez boyutlarda ise, işitme tam olarak sağlanamasa da iyileştirilebilir. Bu aşamada doktorunuz işitme cihazı kullanılması gerektiğini de söyleyebilir.

Ani İşitme Kaybı

Ani işitme kayıpları çoğunlukla tedavi edilebilen kayıplardır. Ancak zamanında müdahale edilmesi ve ses ayırt edebilme özelliğinin yitirilmemiş olması önemli bir noktadır. Tedavi edilebilir işitme kayıplarında da tedavisi mümkün olmayan durumlarda da işitme kaybının en iyi uygun çözümü işitme cihazı kullanılmasıdır. Bu noktada önemli olan ses ayırtma etme özelliğinin yitirilmemesidir. Çünkü bu özelliğin tekrar kazanılması mümkün değildir.

Bazı durumlarda sesin algılanabilir bir şekilde beyne iletilmesini sağlayan sinir hücreleri (tüyler) hasar görmüş ve işitme cihazları fayda sağlamıyorsa implant cihazlarının kullanılması gerekebilmektedir.

Samsun işitme merkezi olarak, işitme sorunu yaşayan bireylerin yaşamla olan bağlarını tekrar kurabilmeleri için ihtiyaç duydukları işitme cihazlarını temin etmekteyiz.

Era Samsun işitme merkezi olarak ses kayıplarının yaşanmayacağı sağlıklı günler diliyoruz.