Sinirsel İşitme Kaybı

Sinirsel İşitme Kaybı

Sinirsel işitme kaybı nedir? Sinirsel işitme kaybının diğer işitme kayıplarına göre farkları nelerdir?

Sinirsel işitme kaybı, işitme sinirinde veya beyindeki işitme yollarında meydana gelen bir rahatsızlıktır. Bu durum, işitme siniri ve beyindeki işitme merkezlerinin doğru bir şekilde çalışmamasına neden olur. Sinirsel işitme kaybı, işitme kaybının en ciddi şeklidir ve genellikle işitme cihazları veya işitme implantları gibi tedaviler gerektirir.

Sinirsel İşitme Kaybının Belirtileri

Sinirsel işitme kaybının belirtileri genellikle yavaş bir şekilde ortaya çıkar ve zamanla kötüleşebilir. Bu belirtiler şunları içerebilir:

 • Düşük sesleri duymada zorluk
 • Yüksek sesleri rahatsız edici bulma
 • Konuşmalardaki detayları anlamada zorluk
 • Kulak çınlaması
 • Dengesizlik veya baş dönmesi

Sinirsel İşitme Kaybının Diğer İşitme Kayıplarına Göre Farkları

Sinirsel işitme kaybı diğer işitme kayıplarından farklıdır çünkü işitme siniri ve beyindeki işitme merkezlerindeki bir sorundan kaynaklanır. Diğer işitme kayıpları genellikle kulakta veya işitme kemiklerindeki bir sorundan kaynaklanır. Sinirsel işitme kaybının diğer işitme kayıplarına göre bazı farkları şunlardır:

 • Sinirsel işitme kaybı genellikle yavaş bir şekilde gelişir, diğer işitme kayıpları ani olabilir.
 • Sinirsel işitme kaybı genellikle işitme cihazları veya işitme implantları gibi tedaviler gerektirir, diğer işitme kayıpları bazen ilaç veya cerrahi ile tedavi edilebilir.
 • Sinirsel işitme kaybı genellikle kalıcıdır, diğer işitme kayıpları bazen geçicidir ve tedavi edildikten sonra işitme normale dönebilir.

Sinirsel işitme kaybı, işitme sinirinde veya beyindeki işitme yollarında meydana gelen bir rahatsızlıktır. Bu durum, işitme siniri ve beyindeki işitme merkezlerinin doğru bir şekilde çalışmamasına neden olur. Sinirsel işitme kaybının diğer işitme kayıplarından farklı olduğunu unutmamak önemlidir. Sinirsel işitme kaybı belirtileri olduğunu fark ederseniz, bir işitme uzmanına danışmanız önemlidir.

Sinirsel İşitme Kaybının Nedenleri Nelerdir?

Sinirsel işitme kaybının çeşitli nedenleri olabilir. İşitme siniri veya işitme yolunun hasar görmesi sonucunda sinirsel işitme kaybı ortaya çıkabilir. Sinirsel işitme kaybının yaygın nedenleri:

 1. İşitme siniri tümörleri: İşitme siniri boyunca veya çevresinde oluşan tümörler, sinirsel işitme kaybına neden olabilir. Akustik nörinom veya schwannom gibi benign (iyi huylu) tümörler işitme sinirini sıkıştırarak işitme kaybına yol açabilir.
 2. Meniere hastalığı: Meniere hastalığı iç kulağın anormal sıvı birikimiyle karakterizedir. Bu durum, işitme sinirindeki hasara bağlı sinirsel işitme kaybına neden olabilir. Meniere hastalığı ayrıca baş dönmesi, kulak çınlaması ve denge sorunları ile ilişkilidir.
 3. İşitsel sinirin iltihaplanması (neuritis): İşitsel sinirin enfeksiyonu veya iltihaplanması sinirsel işitme kaybına yol açabilir. Bu durum genellikle viral bir enfeksiyon sonucunda ortaya çıkar.
 4. İç kulak enfeksiyonları: İç kulaktaki enfeksiyonlar, işitme sinirine ve işitme yoluna zarar verebilir. Özellikle viral veya bakteriyel kaynaklı iç kulak enfeksiyonları sinirsel işitme kaybına yol açabilir.
 5. İşitme siniri zedelenmeleri: Kafa travmaları, işitme siniri üzerinde hasara yol açabilir ve sinirsel işitme kaybına neden olabilir.
 6. Ototoksik ilaçlar: Bazı ilaçlar, sinirsel işitme kaybına neden olabilen ototoksik (kulak zararına yol açan) etkilere sahip olabilir. Örneğin, antibiyotikler veya bazı kemoterapi ilaçları sinirsel işitme kaybına yol açabilir.
 7. Genetik faktörler: Sinirsel işitme kaybı, bazı genetik sendromlar veya kalıtsal hastalıklarla ilişkili olabilir. Bu durum, işitme sinirinde veya işitme yolunda yapısal veya işlevsel anormalliklere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Sinirsel işitme kaybının nedenleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bazen belirli bir neden belirlenemeyebilir. Tanı ve tedavi için bir uzmana başvurmak, altta yatan nedeni belirlemek ve uygun tedavi yöntemlerini önermek önemlidir.

Sinirsel işitme kaybı tedavisi, Sinirsel işitme kaybının tedavisi nasıl yapılır?

Sinirsel İşitme Kaybının Tedavisi Var mı?

Sinirsel işitme kaybının tedavisi, altta yatan neden ve hasarın derecesine bağlı olarak değişebilir. Şu anda sinirsel işitme kaybını tamamen düzeltmek için kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bazı tedavi seçenekleri semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir ve işitme yeteneğini iyileştirebilir. Sinirsel işitme kaybının tedavi seçeneklerinden bazıları:

 1. İşitme cihazları: İşitme cihazları, sinirsel işitme kaybı olan kişilere sesleri daha iyi duymalarına yardımcı olmak için kullanılır. İşitme cihazları, dışarıdan gelen sesleri amplifiye ederek işitme sinirine iletilmelerini sağlar. Bu, işitme yeteneğini iyileştirir ve iletişim becerilerini artırır.
 2. Koklear implant: Sinirsel işitme kaybı, işitme siniri veya işitme yolu üzerindeki hasar nedeniyle işitme cihazlarıyla yeterli düzeyde iyileştirilemeyebilir. Bu durumda, koklear implant bir seçenek olabilir. Koklear implant, iç kulağa yerleştirilen bir cihazdır ve işitsel sinyalleri doğrudan işitme sinirine ileterek işitme yeteneğini geri kazandırmayı amaçlar.
 3. İlaç tedavisi: Bazı durumlarda, sinir hasarını azaltmak veya iyileştirmek için ilaç tedavisi önerilebilir. Örneğin, belirli viral enfeksiyonlara bağlı sinirsel işitme kaybı durumunda antiviral ilaçlar kullanılabilir.
 4. Ses terapisi: Sinirsel işitme kaybı olan kişilerde konuşma anlama yeteneği genellikle etkilenir. Ses terapisi, işitme kaybıyla başa çıkmak ve konuşmayı anlamayı geliştirmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu terapi, işitsel algıyı optimize etmek, konuşma ayrıntılarını tanımak ve iletişim becerilerini güçlendirmek için kullanılır.

Sinirsel işitme kaybı tedavisi, kişinin özel durumuna ve işitme kaybının derecesine bağlı olarak kişiselleştirilir. Uzman bir işitme sağlık profesyoneli veya kulak burun boğaz uzmanı, en uygun tedavi seçeneklerini belirlemek ve uygun tedavi planını önermek için değerlendirme yapacaktır.

İşitme Siniri Zedelenmesi Nasıl Tedavi Edilir?

İşitme siniri zedelenmesi, sinirin hasar görmesi veya zarar görmesi durumunda ortaya çıkar. İşitme siniri zedelenmesinin tedavisi, hasarın derecesine, tipine ve meydana gelen nedenlere bağlı olarak değişir. Ne yazık ki, işitme siniri hasarının tamamen geri dönüşümsüz olabileceği durumlar da vardır ve bazen tam bir tedavi mümkün olmayabilir. Bununla birlikte, bazı tedavi seçenekleri semptomların hafifletilmesine ve işitsel rehabilitasyona yardımcı olabilir. İşitme siniri zedelenmesinin tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

İşitme siniri zedelenmesi durumunda, işitme cihazları işitme yeteneğini iyileştirmek için kullanılabilir. Era Samsun İşitme Merkezi kanalı ile temin edebileceğiniz İşitme cihazları, dışarıdan gelen sesleri amplifiye ederek işitme sinirine iletilmelerini sağlar. Bu, işitme yeteneğini artırır ve iletişimi kolaylaştırır.

İşitme siniri zedelenmesi durumunda işitme cihazları yeterli düzeyde etkili olmayabilir. Bu durumda, koklear implant düşünülebilir. Koklear implant, iç kulağa yerleştirilen bir cihazdır ve işitsel sinyalleri doğrudan işitme sinirine ileterek işitme yeteneğini geri kazanmayı amaçlar.

İşitme siniri zedelenmesine bazı durumlarda ilaç tedavisi uygulanabilir. Örneğin, sinir iltihabı durumunda kortikosteroidler gibi anti-enflamatuar ilaçlar kullanılabilir. İlaç tedavisi, sinirdeki iltihabı azaltmayı ve iyileşmeyi teşvik etmeyi hedefler.

İşitme siniri zedelenmesi sonucunda işitme kaybı yaşayan kişiler için fizik tedavi ve işitsel rehabilitasyon önemlidir. Bu tür tedaviler, işitme kaybıyla başa çıkmayı, işitme becerilerini geliştirmeyi ve işitsel algıyı optimize etmeyi amaçlar.

Bazı nadir durumlarda, işitme siniri zedelenmesinin tedavisi için cerrahi müdahale gerekebilir. Örneğin, sinirin sıkışmasına neden olan bir tümör varsa, cerrahi olarak çıkarılması düşünülebilir.

İşitme siniri zedelenmesinin tedavisi, bireysel duruma, hasarın şekline ve nedenlere bağlı olarak değişir. Bir kulak burun boğaz uzmanı veya işitme uzmanı, durumu değerlendirecek ve en uygun tedavi seçeneklerini önermek için bir değerlendirme yapacaktır.

İşitme Kaybı Belirtileri ve İşitme Cihazı Kullanımının Önemi

Sinirsel İşitme Kaybının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Sinirsel işitme kaybının tedavi yöntemleri, işitme siniri veya işitme yolundaki hasara ve altta yatan nedenlere bağlı olarak değişebilir. Sinirsel işitme kaybının tedavi seçeneklerinden bazıları:

 1. İşitme cihazları: İşitme cihazları, sinirsel işitme kaybı olan kişilere işitme yeteneklerini iyileştirmek için kullanılan yaygın bir tedavi yöntemidir. İşitme cihazları, dışarıdan gelen sesleri amplifiye ederek işitme sinirine iletilmelerini sağlar. Bu, işitme yeteneğini artırır ve iletişim becerilerini geliştirir.
 2. Koklear implant: Sinirsel işitme kaybı, işitme cihazlarıyla yeterli düzeyde düzeltilmeyebilen durumlarda koklear implant bir seçenek olabilir. Koklear implant, işitme siniri üzerine doğrudan elektriksel uyarılar göndererek işitsel sinyallerin işitme siniri tarafından algılanmasını sağlar. Bu, ciddi işitme kaybı olan kişilerde işitme yeteneğini geri kazandırmayı amaçlar.
 3. İlaç tedavisi: Sinirsel işitme kaybı, bazı durumlarda inflamasyon veya enfeksiyon nedeniyle oluşabilir. Bu durumlarda, iltihap önleyici ilaçlar veya antiviral ilaçlar gibi ilaç tedavisi uygulanabilir. İlaçlar, sinirdeki iltihabı azaltmayı veya enfeksiyonu tedavi etmeyi hedefler.
 4. Fizik tedavi ve işitsel rehabilitasyon: Fizik tedavi ve işitsel rehabilitasyon, sinirsel işitme kaybı olan kişilerin işitsel algılarını optimize etmelerine ve işitme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu tür tedaviler, işitmeyle ilgili beyin ve sinir yollarının yeniden eğitimini içerir.
 5. Ses terapisi ve konuşma rehabilitasyonu: Sinirsel işitme kaybı, konuşma anlama yeteneğini etkileyebilir. Ses terapisi ve konuşma rehabilitasyonu, işitsel algıyı geliştirmek, konuşma ayrıntılarını tanımak ve iletişim becerilerini güçlendirmek için kullanılan terapi yöntemleridir.
 6. Alternatif tedavi seçenekleri: Bazı kişiler, sinirsel işitme kaybının tedavisine yardımcı olduğunu iddia eden alternatif tedavi yöntemlerini araştırabilir. Bunlar arasında akupunktur, homeopati ve bitkisel tedaviler yer alabilir. Ancak, bu tedavi yöntemlerinin etkinliği hakkında bilimsel destek sınırlıdır ve bir uzmana danışmak önemlidir.

Sinirsel işitme kaybının tedavi seçenekleri, kişinin spesifik durumuna bağlı olarak değişebilir. Bir kulak burun boğaz uzmanı veya işitme uzmanı, durumu değerlendirecek ve en uygun tedavi planını önermek için bir değerlendirme yapacaktır.

Meniere Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Meniere hastalığı, iç kulakta meydana gelen bir rahatsızlıktır. Meniere hastalığının belirtileri şunları içerebilir:

 1. Vertigo (Baş dönmesi): Meniere hastalığının en belirgin belirtisi, ani ve şiddetli baş dönmesidir. Bu baş dönmesi atakları genellikle saatlerce sürebilir ve kişiyi normal aktivitelerini yapamaz hale getirebilir. Baş dönmesi genellikle ani başlar ve beraberinde denge kaybı, mide bulantısı ve kusma gibi semptomlarla birlikte görülür.
 2. İşitme kaybı: Meniere hastalığında, işitme kaybı veya işitme azalması da sıkça görülür. İşitme kaybı genellikle bir tarafta, baş dönmesi ataklarıyla birlikte ortaya çıkar. Başlangıçta geçici olabilir, ancak zamanla kalıcı hale gelebilir.
 3. Kulak çınlaması (Tinnitus): Meniere hastalığı olan kişilerde kulaklarda çınlama veya uğultu hissi sıkça görülür. Bu çınlama sürekli veya aralıklı olabilir ve kişinin uyku düzeni ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.
 4. Dolgunluk hissi: Meniere hastalığı olan kişiler, etkilenen kulağın içinde dolgunluk hissi yaşayabilirler. Kulakta basınç hissi, tıkanıklık hissi veya doluluk hissi olabilir.

Meniere hastalığı ataklar halinde seyreder ve ataklar arasında belirtiler geçici olarak hafifleyebilir veya ortadan kaybolabilir. Hastalık genellikle tek taraflı olarak başlar ve zamanla diğer kulağı da etkileyebilir. Meniere hastalığı semptomları kişiden kişiye değişebilir ve belirtiler şiddetli veya hafif olabilir.

Meniere hastalığının kesin nedeni bilinmemektedir, ancak iç kulaktaki sıvı dengesizlikleri ve iç kulakta basınç artışı gibi faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Tanı ve tedavi için bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmak önemlidir.

Strese Bağlı Kulak Uğultusu

Kulak Çınlaması Neden Olur? Kulak Çınlaması Nasıl Geçer?

3 thoughts on “Sinirsel İşitme Kaybı”

 • fulya
  fulya
  13 Nisan 2024 Yanıtla

  bi kulağım sağır sinirsel işitme kaybı var. kök hücre tedavisi varmı acaba, sağırlık için.

 • admin
  admin
  15 Nisan 2024 Yanıtla

  Fulya Hanım merhabalar, İletişim numaranızı yazarsanız. Sizi arayıp detaylı bilgi vermek isteriz.

  Saygılarımızla.

 • Halil
  Halil
  12 Mayıs 2024 Yanıtla

  Bir kulagimda neredeyse surekli bir cinlama var bazen daha yuksek tonlarda olabiliyor. Ve bu kulagim da isitme kaybim var kontrol ve mr yapildi belirli bir sebep bulunamadi . Fakat kireclenmeye bagli vs gibi diger sebepler icin bunlar bunlar yok da denmedi. ? Isitme de ki kulak farkini ilj hissettigimde 2019 du . Fakat bu kadar fark yoktu ve en son kulak is basvurusu nedeniyle isitme testine 2020 agustosunda girmistim ve sonuclar iyiydi . Ama su sin 1.5 yilda farkedilir derecede artti . Son 2 yildir calismaya bagladigim ellerimde ki rahatsizligim icin romatoloji den gectim ve kanimda iltohap cikmadi dolayisi ile kulagimda kireclenme olabklir mi ? Ellerome simdilik fibromiyalji teshisi konuldu. Kbb doktoru muayene ve ilacli mr sonrasi bjr travma mi gecirdim diye sordu cunku tek taraflu isitme kaybi nirmal degil dedi. Artik nasil bir yol uzlemeluyim teshisimi koyamayacak ve isitme kaybim ilerleyecek,diye uzuluyorum …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir